Visie en historie:

Muzisens muziekeducatie is een initiatief van Jeroen Hack en Leonie van Kelle.

In 2013 zijn we gestart met  ‘Muziek in Roosendaal’, gericht op muziekeducatie in Roosendaal en omgeving, met de missie om muzieklessen een vaste plaats binnen het onderwijs te geven en kinderen het plezier van muziek te laten beleven. Zo inspireerden we scholen door de meerwaarde van muziekeducatie steeds weer te onderstrepen en te laten zien.

Muziek in Roosendaal groeide uit tot een bedrijf met een zeer breed aanbod in muziekeducatie:

  • Voor de binnenschoolse muzieklessen in het basisonderwijs zijn er leerlijnen ontwikkeld, een uitgebreid instrumentarium opgebouwd en coachingstrajecten voor leerkrachten bedacht.
  • Buitenschools is er gebouwd aan een uitgebreid BSO aanbod, particuliere zang- en gitaarlessen en is de AMV leerlijn ‘Ik maak muziek!’ ontwikkeld.
  • Daarnaast zijn er verschillende projecten opgezet, zoals Sing&Swing, ‘Het muzieklab’, themaworkshops voor o.a. de Kinderboekenweek en workshops op maat.

Langzaam ontgroeide ‘Muziek in Roosendaal’ haar eigen naam………

Begin 2016 is ‘Muziek in Roosendaal’ omgedoopt tot “MuziSens muziekeducatie”, muziekeducatie met kwaliteit!

MuziSens, beleving van muziek met al je zintuigen!

Muziekles is meer dan het (re)produceren van klanken. Door muziekles leer je luisteren, geluid maken, samenwerken, met taal bezig zijn, dansen, voelen, je te uiten, je zintuigen te gebruiken, je te laten zien, te associëren, je creativiteit te ontwikkelen en nog veel meer! Dit is onze rode draad bij het geven van de lessen.

Wij luisteren naar de vraag en maken vervolgens een muziekprogramma op maat. Daarbij blijven we ons ontwikkelen en vernieuwen door voortdurend op zoek te gaan naar inspiratie en ideeën. Dit vertalen wij in onze muzieklessen en projecten.

Wij gaan graag de samenwerking aan op met andere aanbieders zoals harmonieën, verenigingen, muziekdocenten voor de verschillende instrumenten, muziekcentra en docenten van anderen disciplines zoals dans, drama, en beeldend. Daaruit zijn al mooie projecten tot stand gekomen.

Inmiddels bestaat MuziSens naast Jeroen en Leonie uit een team van samenwerkende muziekdocenten die elkaar inspireren, adviseren en aanvullen met ieder hun eigen specialiteiten en kwaliteiten.