Leerlijn basisonderwijs

Voor de scholen waar wij structureel Baayaert 1 (2)muziekonderwijs verzorgen, werken wij vanuit een doorgaande leerlijn muziek. Dit gebeurd desgewenst met of zonder co-teaching met de leerkrachten van de school.

Onze leerlijn sluit aan op de kerndoelen basisonderwijs. Thematisch komen alle verschillende aspecten van muziekonderwijs aan bod uitgaande van het klank, vorm en betekenis model. Denk daarbij aan luisteren, beschouwen, musiceren, zingen, kennis maken met muziekinstrumenten, ontwerpen en muziekgeschiedenis.

DSC_0060 (2)We spitsen de lessen toe op de uitgangspunten van de school.  In de praktijk betekent dit dat wij bij het indelen van onze opdrachten en thema’s rekening houden met de speerpunten van de school zoals; coöperatief werken, creatieve ontwikkeling, taalontwikkeling etc.

Kortere periodes muziekonderwijs

 

DSC_0498_1 (2)Naast de doorgaande leerlijnen verzorgen wij ook muzieklessen voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld twee keer per jaar een periode van 10 weken muziekles. Ook in deze periodes past een (verkorte) leerlijn muziek. Wij vinden het belangrijk dat wij met onze lessen wezenlijk een toegevoegde waarde hebben aan het bestaande curriculum.

 

Presenteren

1597382_879511392128024_4374581892004039798_o[1]Wij vinden het belangrijk dat het binnenschoolse muziekonderwijs zichtbaar is en op verschillende momenten in het schooljaar een uithangbord van de school kan zijn. Daarom organiseren wij graag presentaties tijdens vieringen, festiviteiten en open dagen. Hierbij bereiden wij de kinderen voor op een presentatie.

Vaak introduceren we dit door verschillende klassen voor elkaar presentaties te laten verzorgen. Daarnaast zijn presentaties voor ouders vaak een feest!!