Muziek in school

Interactieve workshop waarbij we de verschillende aspecten van het muziekonderwijs uitleggen en demonstreren. Leerkrachten ontdekken de kracht van muziekonderwijs en ervaren zelf door middel van interactieve elementen wat de leerlingen meemaken tijdens een muziekles. Op deze manier wordt de drempel tot het geven van een muziekles verlaagd en het plezier tijdens de muziekles verhoogd.
Duur van de workshop: 1,5 tot 2 uur

Schoolinstrumentarium voor leerkrachten

In elke school is er wel een kast te vinden waar alle schoolinstrumenten zijn opgeslagen. Op sommige scholen is dit een keurig georganiseerde kast met een uitgebreid instrumentarium maar op verreweg de meeste scholen staat deze kast ergens in een hoek en liggen er wat trommels en een triangel die vrijwel niemand gebruikt.

11999697_923102587768904_6877384609516680931_o[1] (2)

Samen met de school inventariseren wij het schoolinstrumentarium. Wat is er bruikbaar en waar kan het instrumentarium wat aanvulling gebruiken? In overleg wordt er nieuwe instrumenten aangeschaft en verzorgen wij een workshop over het gebruik van het schoolinstrumentarium. Daarnaast krijgen de leerkrachten opdrachten met de instrumenten waardoor zij zelf ervaren hoe het is om schoolinstrumenten te gebruiken en hoe makkelijk het is om de instrumenten in de klas te gebruiken.
Duur van de workshop:  1,5 tot 2 uur

Studiedag muziek

Tijdens een studiedag muziek worden de twee workshops inhoudelijk gecombineerd:

Een ochtendprogramma waarbij het gehele team een interactieve workshop krijgt van 2 klokuur over de verschillende aspecten van muziekeducatie en het gebruik van muziekinstrumenten in de klas.
Daarna volgt een middagprogramma van twee klokuren waarbij het team wordt opgesplitst in twee groepen (groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8). Er volgt een workshop waarbij de leerkrachten na instructie zelf aan de slag kunnen met muzikale uitdagingen. Tot slot is er een korte presentatie van beide groepen. De leerkrachten ontvangen een hand-out van de gegeven informatie. De exacte inhoud van de dag wordt in overleg met de school bepaald.