Muziek op schoot is een muziekcursus voor de allerkleinste. Al vanaf 9 maanden kunnen kinderen hier, samen met hun ouders aan deelnemen en wordt gegeven in verschillende leeftijdsgroepen.

In het verleden waren wij niet zo actief op het gebied van muziek op schoot. Je hebt er echt een specialisatie voor nodig en moet je hebben verdiept in de doelgroep en de ontwikkeling van kinderen. Elke les wordt zo vormgegeven dat het precies past bij de beleefwereld van een kind op dát moment.

Omdat Jeroen en ik ons niet gespecialiseerd hebben in de cursus hebben wij ons hier nooit echt mee bezig gehouden en vooral gericht op het basisonderwijs.

Tót vorig jaar de vraag kwam of wij ook muziek op schoot cursussen konden verzorgen. Wij gaven aan dat we daar nog niet zo mee bezig waren geweest maar dat we zouden uitkijken naar een docent met de benodigde vaardigheden en zouden onderzoeken of wij een dergelijke cursus konden (en wilden) opzetten.

Soms kunnen zaken op de wat langere termijn worden geschoven. De juiste mensen bij het juiste moment op de juiste plaats. Docent; Esther Brouwer de Koning (binnenkort met bio op de site), moment; begin 2017 plaats; Oudenbosch. Als dit allemaal bij elkaar komt is het een goede tijd om eens wat uit te proberen. Zo organiseerden wij een open les zodat we zelf konden onderzoeken wat muziek op schoot nu in de praktijk is.

Zoals zo vaak zijn er tal van onderzoeken over de meerwaarde van muziekonderwijs, de stimulatie van de hersenontwikkeling bij kinderen, allerlei verbindingen die worden gelegd, de motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, sociale ontwikkeling en zo nog een hele lijst. Dit is allemaal waar en we zijn het er zeker mee eens…. maar op nummer 1 staat voor ons BELEVEN! Zoals onze naam al aangeeft; Muzisens, ervaren met je zintuigen, opnemen, voelen en beleven. Hoe kun je onderzoeken wat de beleving ergens van is? Zelf deelnemen! Dus gingen Jeroen en ik met onze dochter Réva Juline (bijna 1,5) naar muziek op schoot.

Wat een beleving! We zagen haar genieten van de muziek, ook al was het best spannend zo’n eerste keer met allemaal andere kindjes. Juf Esther liet verschillende geluiden horen, waaronder hele mooie klingel geluidjes, had Woezel en Pip bij, knuffels van allerlei diertjes, broodjes waar je muziek mee kon maken, een zon en wolken, vrolijk gekleurde doekjes en boven alles; heeeeeeel veel liedjes; een liedje om iedereen te verwelkomen, over een vlieger, over dieren, over een bakker, een fiets, een opruimlied, over een zon, op een grote paddenstoel, en een gedag liedje. Daarbij maakte zij gebruik van allerlei bewegingen en stimuleerde de kinderen om mee te doen. Omdat de werkvormen zeer snel afwisselen blijven de kinderen geboeid tijdens de les. Op het moment zelf merkten wij dat Réva soms wat stil zat te kijken, en dan weer opeens opstond om mee te doen. Ze genoot van het zingen, bewegen en spelen

De week na de les zagen we pas echt wat een indruk het had gemaakt. Plots maakte ze de zinnen af bij ‘Op een grote paddenstoel, rood met witte…. (en Réva heel trost) SIPPEN! etc. Ze ‘vroeg’ zelf om liedjes in door de bewegingen voor te doen en te wachten tot wij het liedje inzette, het opruimlied gebruiken we ’s avonds om de kamer even op te ruimen, als we gaan fietsen zetten we het fietslied in en ze weet direct wat we gaan doen. Wat is muziek toch een krachtig middel! Je kunt het zeker bij jonge kinderen zo gemakkelijk inzetten om structuur te geven aan de dag en te communiceren met je kindje!

Nu krijgt Réva heel veel muziek mee. Dat gaat bijna automatisch als je 2 muziekdocenten als ouders hebt die zoveel liedjes kennen. Toch heeft het ons veel extra inzicht gegeven. Ik kan me voorstellen dat ouders echt geïnspireerd raken tijdens deze les om muziek wat gerichter en actiever in te zetten en er veel plezier aan kunnen beleven.

Omdat wij muziek op schoot zo’n grote meerwaarde vinden, wilden wij dit graag gaan opzetten in het dorp waar we zelf wonen; Wouw. Wij zijn super enthousiast en kijken uit naar de open les van A.S. zaterdag. Er zijn nog een paar plaatsjes vrij.

Het is een heel verhaal geworden! Toch vind ik het belangrijk om dit te delen, omdat het voor ons zo’n mooie beleving was om samen met ons dochtertje te hebben. In Wouw zijn we er uiteraard zelf ook bij!

Door: Leonie

Muziek op schoot wouw

Comments are closed.